Adversa nocte

Význam: proti noci

Další latinský slovník

Lacesso

pokoušet, napadat, vyzývat, podněcovat, dorážet

Vicus

osada, vesnice

Sino

dovolit, dopustit

Interdiu

ve dne, přes den

Aes alienum

cizí peníze = dluhy

Canonizatio

svatořečení, kanonizace