Adversa nocte

Význam: proti noci

Další latinský slovník

Discrepo

nesouhlasit, nebýt v souzvuku, neshodovat se, nesrovnávat se, uchylovat se, různit se, lišit se ; nesouhlasit, různě znít

Cibaria

strava, potrava, pokrmy, zásoby

Praerogativa

předběžná volba, předběžné rozhodnutí ; znamení, známka, návěští, předzvěst ; přednost

Adequito

najíždět, dorážet

Tragurium n.

Trogir (dalmatské město)