Cancer

Význam: rak ; souhvězdí Raka, znamení Raka ; rakovina

Další latinský slovník

Eremita

poustevník

Cellararius

celerář (mnišská hodnost)

Notarius

notář (MLLM jasně uvádí, ač ne jako samostatný význam slova, jen ve spojeních "notarius regis, imperatoris" aj. a "notarius publicus" ; u n. p. je pozn.: 1. výskytu ve 12. stol. Je tu i výklad: pův. písař, později soudní úředník)

Curo

pečovat, starat se o co, dbát, hledět, všímat si čeho, stát o co ; obstarávat, opatřovat, ošetřovat ; přát si ; spravovat, řídit ; léčit, hojit ; opatřit (o penězích), zaplatit

Cum - tum

jak - tak (nejvíce, zvláště)

Protinus

přímo, hned, vpřed, kupředu, nepřetržitě