Cancer

Význam: rak ; souhvězdí Raka, znamení Raka ; rakovina

Další latinský slovník

Quidditas

cost (filosofický termín)

Civitate donare

darovat občanské právo

Manifestus

zřejmý, očividný, zjevný, patrný, jasný, nepopiratelný ; usvědčený, při činu dopadený, přistižený ; dávající najevo (nesouhlas apod.), jevící (známky života apod.)

Malum

zlo ; jablko

Simpliciter

jednoduše, prostě ; jednotlivě ; přímě, otevřeně, poctivě

Spiritus sanctus

Duch svatý