Afficio

Význam: obdařit, opatřit, působit

Další latinský slovník

Praeter

kromě

Epulae

hostina

Armo

vyzbrojit, vypravit

Quisquam

někdo

Terminus a quo

dřívější termín v nějakém rozsahu (např. pokud se něco rozhodně stalo mezi 1220 a 1227, tak je t. a quo 1220 ; v jedné renomované knize to je špatně, proto zapisuji ; takto jasně Dondaine, Durand, 243)

Pars tertia f.

třetina