Apud vulgus

Význam: lidově (lidově se nazývat tak a tak apod.)

Další latinský slovník

Fallacia

klamavost, klamání, klam, šalba, podvod, přetvářka, úskok, pleticha

Talis

takový (Pražák. MLLM nic. DZ zaznamenal též jako náhradu ukazovacího zájmena, asi jen neklas.)

Promoveo

pohnout

Requies

klid, odpočinek, osvěžení, zotavení ; útěcha

Polix

(MLLM ani Pražák nic)

Parabola

kniha Přísloví