Incommodus

Význam: nepříznivý, obtížný

Další latinský slovník

Simpliciter

jednoduše, prostě ; jednotlivě ; přímě, otevřeně, poctivě

Creo

tvořit, plodit, rodit ; zřídit ; strojit (nebezpečenství) ; volit, ustanovovat, určovat (do úřadu)

Mors necessaria f.

přirozená smrt

Causam agere

vést při, mít soudní řízení, konat soudní řízení

Rassa

Raška

Professus

zasvěcený