Alieno

Význam: zcizovat, odvracet

Další latinský slovník

Dimico

potýkat se, bojovat

Divisio

dělení, rozdělování, rozdělení ; rozdílení, rozdělení, rozdávání ; rozvrh, třídění, osnova, uspořádání ; (log.) rozdělování (rozsahu pojmu)

Dobletus

halena, kabátec (MLLM blouse - doublet, tvar gen. a rod neuvedeny ; LL sub doublet: mužský krátký přiléhavý kabátec z 15.-17. stol. ;

Lucifer

Lucifer

Conmendo

(viz commendo)

Nutrix

kojná