Alieno

Význam: zcizovat, odvracet

Další latinský slovník

Confundo

kárat, napomínat, plísnit ; dokázat vinu ; (pas.) být zahanben ; (pas.) být zmaten, být uveden ve zmatek, být přemožen, být rozdrcen ; zničit, přemoci, rozdrtit, uvést ve zmatek

Afficio

obdařit, opatřit, působit

Comedere carnes

jíst maso

Aerifer

kovonosný

Perterreo

postrašit, zastrašit

Hungari

Maďaři