Heremita

Význam: poustevník

Další latinský slovník

Principaliter

hlavně, zvláště, zejména

Bononia

Bologna (město v Itálii) ; (jméno dalších obcí)

Grandis

veliký, statný

Iunctura

spojení, svaz, kloub

Causor

uvádět za příčinu, udávat za záminku ; předstírat