Albania

Význam: Skotsko

Další latinský slovník

Dignum et iustum est

je to důstojné a spravedlivé (liturgická formule)

Illic

onde, na onom místě, tam

Attribuo

přidělit

Celebro

slavit co

Quaestio

vyšetřování

Lenitas

povlovnost, mírnost