Albania

Význam: Skotsko

Další latinský slovník

Fido

věřit, důvěřovat komu (alci, ale též re) ; mít důvěru ; osmělovat se, odvažovat se (s inf.) ; být přesvědčen, že

Delibero

uvažovat, rozvažovat

In circuitu

vůkol, kolkolem, ze všech stran, odevšad

Timidus

bojácný

Confusio

sloučení, smíšení, spojení ; zmatení, zmatek, nepořádek, nelad ; hanba, ostuda, pohana, potupa, zahanbení ; stud ; hanebnost ; pohroma ; spousta, příval (vypsáno i z kontextů ve Vg.)

Immortalis

nesmrtelný