Auctor

Význam: původce, autor

Další latinský slovník

Teste

jak dosvědčuje (abl. abs., např. teste Apostolo anonpojed 103:12)

Ad libitum

podle libosti

Amplexio

objetí, objímání, obejmutí (LMALB ani Pražák nic, ale lat-fr ano a TDH 317 užívá ve formě amplexcio)

Aequo

vyrovnávat, srovnávat, urovnávat

Provideo

postarat se, opatřit

Transgressor

(Pražák nic)