Penitus

Význam: hluboko, dovnitř, do nitra

Další latinský slovník

Praerogativus

na prvním místě hlasující, přední

Urina

moč

Recuso

odmítnout

Denique

konečně, teprve

Apud praesentiam

před kým

Funis

lano, provaz