Improviso

Význam: nenadále

Další latinský slovník

Infero

ukládat (trest)

Deperdo

utratit, zničit, pozbýt, přijít o

Deffinitivus

konečný, definitivní

Per ordinem

po pořádku

Culpa

vina

Operor

pracovat, být zaměstnán ; provádět bohoslužebný úkon, konat oběť