Decumanus

Význam: desetinný, příslušný k desáté legii

Další latinský slovník

Tumulus

pahorek, kopec

Proponor

zdát se

Mitto

poslat, odeslat, propustit

Gano

získat (střv. ; germanismus)

Occasus

západ

Velamen

přikrývka, pokrývka ; rouška ; roucho, oděv, šat ; obal ; stažená kůže ; (přen.) obal (říci něco "sine velamine" RS 59:25)