Decumanus

Význam: desetinný, příslušný k desáté legii

Další latinský slovník

Cotidie

každodenně

Abicio

odhazovat

Vulnus

rána, poranění, zranění ; poškození, trhlina, díra ; rána, úraz, pohroma, škoda, ztráta, neštěstí, zlo ; bolest, bol, trýzeň, láska (duševní stavy) ; zraňující nástroj, zbraň, střela, šíp

Aversus

obrácený zády, prchající

Quaestus

zisk, výtěžek

Reprobo

neschvalovat, zavrhnout, neuznávat