Transgressor

Význam: (Pražák nic)

Další latinský slovník

Sive - sive

ať už - nebo

Relinquo

zůstat, zbývat

Verus

správný, slušný, náležitý ; pravdivý, pravý, skutečný, opravdový ; upřímný, poctivý, spravedlivý

Vitia

neřesti

Signis occurrere

narazit na

Compendio

zkrátit