Latini

Význam: Latinové

Další latinský slovník

Mitis

jemný, měkký ; sladký, zralý, lahodný ; mírný, klidný, tichý ; krotký (o zvířeti)

Condomina

spolupaní (např. spoluvládkyně v jihofrancouzských středověkých hradištích)

Gravor

zdráhat se, nerad konati

Aestas superior

loňské léto

Sumere liberos

adoptovat, za své přijmout, osvojit si (dítě)

Procurro

vyběhnout, vyrazit