Aevum

Význam: svět, tento svět, tento život, tento věk ; věčnost

Další latinský slovník

Inter se concedere

dospět ke shodě, dospět ke kompromisu (asi ; Pražák I:269 nejasně)

Primum pilum ducere

být prvním centurionem prvního pilu = nejvyšším

Senspecta

senspekt (starší bratr, kterého opat posílá k vyloučeným, aby jim domlouval a posiloval je) (viz Regula Benedicti 27,2-3)

Rumor

pověst, hlas, zvěst, zpráva

Dominicella

slečna

Perpauci

velmi skrovný počtem, velmi málo