Aevum

Význam: svět, tento svět, tento život, tento věk ; věčnost

Další latinský slovník

Chelmensis

humský (související s Humem, dnešní Hercegovinou)

Planus

rovný, plochý

Heresimarcha

arcikacíř (toto a jen toto LMALB s výkladem: opinionum pravarum de religione conceptarum auctor, sectator, haereticorum caput)

Francigenum

francouzština

Ens inquantum ens

jsoucno jakožto jsoucno