Abscissio

Význam: odtržení ; (astr.) zánik vzniklý zákrytem

Další latinský slovník

Protraho

vytáhnout, vyvléci (z úkrytu ven apod.) ; přitáhnout, přivléci, násilně přivést ; přinutit, přimět ; odkrýt, odhalit, objevit

Pabulatio

svážení píce pro dobytek

Laicalis

laický

Cellerarius

správce sklepa, správce spíže ; sklepmistr, klášterní sklepmistr ; sklepník

Prétendre

tvrdit (zejm. mylně)

Alias dictus

jinak řečený