Abscissio

Význam: odtržení ; (astr.) zánik vzniklý zákrytem

Další latinský slovník

Fibula

skoba, svor

Propria

otrokyně ; nevolnice

Resisto

postavit se na odpor

Melioratus

zlepšení, vylepšení

Dubito

být plný pochybností???

Ordinator

správce ; uspořadatel ; (biskupský) pověřenec (spravující světské záležitosti) ; rektor (kostela) ; světitel (osoba, která světí kněze či biskupa)