Necnon

Význam: a ne, ani ; a tedy ne, tudíž ne ; avšak ne, ale přece ne

Další latinský slovník

Praestat

jest lépe

Temerarius

neodpovědný, zaslepený, nerozvážný

Trano

přeplavat, pronikat

Explorator

vyzvědač

Cadaver

mrtvola, mrtvé tělo, zdechlina, mršina ; mrcha (nadávka)

Properus

pospíchající, spěchající, spěšný, kvapný, rychlý, chvatný