Committo

Význam: dávati se do boje

Další latinský slovník

Quinquaginta

padesát

Florentinus

florentský

Indignatio

hněv

Forte

náhodou ; zrovna, právě ; maně, nazdařbůh, naslepo, slepě ; jednou (uváděcí slovo vyprávění) ; snad (ve spojení s ne, si, sin, nisi a básnicky i jinde) ; málem (forte dixit Tiberius = "il échappa ŕ Tiber de dire ; o tom Pražák neuvádí nic)

Sotius

(viz socius)