Pergere iter

Význam: pokračovat v cestě

Další latinský slovník

Trepido

třást se, být zmaten, bát se

Adiuramentum

zapřísahání, naléhání

Sacer

svatý, posvátný, hodný úcty a ohledů ; ve zvláštním postavení, nedovolující přibližovat se a dotýkat se

Insulensis

z Lille

Abicio

odhazovat

Concedo

dopřát, povolit