Assertus

Význam: přiřčený, ustanovený ; tak řečený, tak zvaný, údajný

Další latinský slovník

Ecclesiastes

Kazatel (biblická kniha)

Quini

po pěti

Quondam

kdysi, jednou, druhdy (o minulosti) ; jednou (o budoucnosti)

Hida

(střv. anglosas.) lán (MLLM ; dle angl. "hide" dohledáno v LL, že je to půda o rozloze 60-120 akrů)

Nihilo

o nic

Neque

ale ne, avšak ne, ale přece ne atd.