Assertus

Význam: přiřčený, ustanovený ; tak řečený, tak zvaný, údajný

Další latinský slovník

Occultatio

zatajování, skrývání

Observo

dbát, zachovávat

Deditio

poddání, odevzdání, vzdání, podrobení

Pagina

strana, stránka ; listina ; sloupec (písma) ; text, kniha, dílo, spis ; báseň ; "~ divina" Písmo svaté ; řada révových keřů ; pozemek ; oblast, region ; tržiště (Pražák, MLLM) ; průvod, slavnost (Rubin, CC, 280)

Quin

proč ne? (ve větách hlavních) ; ba, ba docela, ba spíše (stupňující) ; jinak než (nemohu jinak než udělat co) ; aby ne (v záporných větých účinkových, např. nikdo z přítomných nebyl tak bezohledný, aby nepocítil hluboké dojetí)

Aut

nebo