Assertus

Význam: přiřčený, ustanovený ; tak řečený, tak zvaný, údajný

Další latinský slovník

Archidiaconus

arcijáhen

Velamen

přikrývka, pokrývka ; rouška ; roucho, oděv, šat ; obal ; stažená kůže ; (přen.) obal (říci něco "sine velamine" RS 59:25)

Insero

vkládat, vsouvat, strkat, zastrkovat, vpravovat (alqd. alci rei co do čeho) ; vkládat, přiměšovat, vplétat ; (refl.) plést se do čeho, vměšovat se do čeho ; zařazovat mezi, řadit mezi, brát mezi

Ferus

divoký, surový, krutý, nevzdělaný, hrubý, necitelný

Minime

ani v nejmenším, ani zbla

Calamitas

pohroma, zkáza