Exsto

Význam: vyčnívat, vynikat ; zřetelně se jevit, být patrný, být zjevný ; být, existovat

Další latinský slovník

Deffinitivus

konečný, definitivní

Morsus

kousnutí, štípnutí, uštknutí ; kousání, jedení čeho ; rozštěp (dřeva) ; bolest (kousavá, hlodavá), palčivost, ostrost

Inhoneste

nečestně, hanebně, bezectně, nectně

Adumbrare

zaštítit, potvrdit (privilegium) ; skrýt, zakrýt

Seu

nebo jestliže, nebo kdyby ; nebo, či ; nebo zda, či zda (ve větách tázacích) ;

Egredior

vykročit, vytáhnout