Ire contendere

Význam: zamířit

Další latinský slovník

Hordeacealis

ječný, ječmenný

Adinvenio

nalézt

Opera

práce, činnost, námaha, přičinění ; služba, pomoc ; možnost práce, čas ; pracovník, dělník, nádeník

Merces

mzda, plat, odměna

Administro

spravovat, řídit

Mortale peccatum n.

smrtelný hřích