Impetum ferre

Význam: vydržet útok

Další latinský slovník

Panormus

Palermo

Rescisto

zvědět, dozvědět se

Principaliter

hlavně, zvláště, zejména

Funis

lano, provaz

Remollesco

stávat se změkčilým

Submoveo

zahánět, zatlačit