Amentia

Význam: šílenost, nepříčetnost

Další latinský slovník

Folratura

(Fournier I, 315)

Resisto

postavit se na odpor

Perfero

snášet

Pernicies

záhuba, zhouba, zkáza

Verbis

ústně

Conditio

kořenění ; nakládání (ovoce do nálevu) ; zř. též tvar pro condicio, viz sub condicio (nadbytečná snaha o klasický pravopis ; DZ, že se tak "condicio" někdy psalo LMALB)