Amentia

Význam: šílenost, nepříčetnost

Další latinský slovník

Atramentarium

kalamář

Dispono

klást na různá místa, tu a tam klást, rozestavovat (zejm. voj.), rozkládat ; pořádat, uvádět v pořádek, rovnat, urovnávat, upravovat ; určovat, ustanovovat, nařizovat ; připravit, přichystat

Vicis f. (gen.

střídání, vystřídání, změna ; místo (v řadě) ; úkol, úloha, úřad ; odveta, odplata, odměna, náhrada

Concito

rychle

Lamperticus

lombardský

Arcem efficere

vytvářet pevnost