Assumptio

Význam: nanebevstoupení

Další latinský slovník

Satis

dostatečně

Meliores

velmoži

Doctor

učenec

Assumptio

nanebevstoupení

Iungo

spojit ; sepnout (ruce)

Pullum

tmavá barva