Assumptio

Význam: nanebevstoupení

Další latinský slovník

Adventor

návštěvník, příchozí, host ; cizinec

Dissipo

roztrousit, rozmetat

Verbum e verbo

doslova, doslovně, slovo od slova

Desuper

shora

Calumnia

klam, mam, úklady, úskoky, obmysl ; překrucování, sofismata ; vykrucování ; utrhání na cti, nactiutrhání, lživé obvinění, křivé obvinění, soudní pletichy, právnické kličky, křivda ; týrání, útisk, pronásledování, trápení, násilí ; vydírání

Remotio

vyloučení, odstranění, vzdálení