Decrevi

Význam: [viz decerno a decresco]

Další latinský slovník

Eiusmodi

takový, podobný [Přímo nenal. v Šenkové ani Pražákovi. Pod eiusdemmodi právě takový, téhož způsobu. Toto vypsáno z Vulgáty.]

Solennis

pravidelný, výroční, každoročně se vracející (zejm. o náboženských svátcích) ; slavnostní

Ad limina apostolorum

(Duv. Hist. 109 překládá "k hrobům apoštolů")

Versus

k, do, směrem

Eructo

říhat, krkat ; vyvrhovat něco, vrhnout ; vyrážet (slova), pronášet

Causam agere

vést při, mít soudní řízení, konat soudní řízení