Cogito

Význam: pomýšlet, mít v úmyslu, přemýšlet, přemítat, myslet na

Další latinský slovník

Comminiscor

vymýšlet, vynalézat ; vymýšlet něco nepravého, smyslit

Interest

záleží na tom

Lauter

(nenal. nic)

Balneoregiensis

bagnioregský, související s Bagnioregiem

Medius

prostřední, uprostřed

Recolo

opět vzdělávat ; obnovit, znovu zřídit ; uvažovat, uvážit, vzpomínat si, obzírat, v duchu přehlížet