Prophetia

Význam: dar proroctví (tak 1K 13,2)

Další latinský slovník

Submergo

utopit

Colloco

provdat, usadit u muže

Litteris mandare

sepisovat, zaznačovat písemně

Praesto

poblíž, po ruce

Hostia

oběť (obětované zvíře), obětní zvíře, obětní dobytče, žertva ; tažné zvíře ; hostie (proměněná či neproměněná) ; svaté přijímání ; obětování sebe sama (o Kristově obětování za lidstvo)

Quo consueverat intervallo

v obvyklých intervalech, v obvyklé vzdálenosti