Ada

Význam: Adam

Další latinský slovník

Bona

dobrotivost

Conculco

pošlapat, zdupat, šlapat po čem (i přen.), zneuctít, zhanobit ; ztýrat, zle nakládat

Excuso

omlouvat, ospravedlňovat ; uvádět co na omluvu, vymlouvat se na co, ospravedlňovat se ; zbavit se čeho, být zproštěn čeho, být ušetřen čeho

Pacatus

podroben, vzdělán

Satisfacio

omluvit se, ospravedlnit se

Melioratus

zlepšení, vylepšení