Ada

Význam: Adam

Další latinský slovník

Catechismus

náboženská výchova ; katechismus

Propterea

proto

Valde

velmi, velice, tuze, silně

Plantatio

vysazení, zasazení (rostliny)

Sedeo

(neos.) "sedit mihi" vyhovuje mi, hodí se mi, sedí mi ; (neos. akt.) je dohodnuto, je domluveno ; zaujímat, zastávat, držet (o profesuře, biskupském stolci)

Gravius

přísněji (např. potrestat)