Cellarerius

Význam: (LMALB neuvádí, ale jistě další podoba slov souvisejících se sklepem: viz celler-, celar-, cellar- ; jistě je to totéž co cellerarius)

Další latinský slovník

Cheruatia

Chorvatsko?

Respuo

zamítnout, odmítnout

Aliquotiens

několikrát

Effudi

(viz effundo)

Conficio

dohotovit, vykonat, dokončit ; způsobit, připravit ; sehnat, sebrat, opatřit ; zeslabit, vysílit, zničit ; připravovat mísením různých látek (zejm. lék) ; proměňovat (podstatu chleba a vína, zejm. v pas., ale nejen) ; vymýšlet ; vyhotovit (např. listinu)

Jesu

Ježíši (vok.)