Illo

Význam: tam

Další latinský slovník

Perpendiculum

olovnice

Verisimilis

pravděpodobný

Dispersus

rozptýlený, rozsypaný

Properus

pospíchající, spěchající, spěšný, kvapný, rychlý, chvatný

Compater

kmotr (pro křestního kmotra i jako běžné oslovení)

Melioratio

zlepšení, vylepšení ; zvýhodnění (ve spojitosti s dědictvím ; přilepšení zřejmě za ekvivalent tohoto významu pokládat nelze ; dle výkladu sub "melioro" jde o zvýhodnění jednoho dědice nad jiné)