Culpa

Význam: vina

Další latinský slovník

Custodes silvae

lesníci

Plantatio

vysazení, zasazení (rostliny)

Horreo

děsit se, chvět se

Propono

oznámit, vykládat

Tabulatum

patro, poschodí

Lutosus

blátivý, z bláta