Adhumatio

Význam: pohřeb

Další latinský slovník

Dementia

pošetilost, bláznivost

Verisimilis

pravděpodobný

Ballisto

střílet

Novissimo

nakonec (MLLM ; přiklad neuveden a angl. i fr. ekvivalent znamená jak "nakonec", tak "konečně", tj. nevím)

Mons Alionis m.

(geogr.) Montaillou

Prosum

dopomoci k čemu (DZ původně pro RS 42:21)