Adhumatio

Význam: pohřeb

Další latinský slovník

Voluntarie

dobrovolně

Delibero

uvažovat, rozvažovat

Pullus

tmavý, temný, černavý, černý

Deceptibilis

klamavý, klamný, nespolehlivý ; podléhající klamu

Animum advertere

upínat zřetel, zpozorovat

Exiguitas

malý rozměr, skromnost