Cadere in suspicionem

Význam: upadnout v podezření

Další latinský slovník

Provideo

postarat se, opatřit

Eo quod

protože

Depono

odkládat, odevzdat

Separatim

odděleně, odloučeně, zvlášť

Adequito

najíždět, dorážet

Existimo

domnívat se, myslit