Cadere in suspicionem

Význam: upadnout v podezření

Další latinský slovník

In actu

skutečně, řádně ; v této době, právě

Propositum

předsevzetí, úmysl ; látka, téma, děj (dramatu), hlavní věc ; návěst (úsudku), premisa

Diutius

dlouho, déle, dost dlouho, příliš dlouho

Vela cadunt

spouštějí se plachty

Jupan maior m.

velký župan

Inflecto

zahýbat, zakřivovat