Frumentum

Význam: obilí

Další latinský slovník

Milicius

Milíč z Kroměříže

Egestas

nuznost, chudoba

Sejungo

oddělit

Valeo

mít převahu, zavládat

Pro explorato habere

mít něco přesně vypátráno, mít něco za jisté

Devrev-

viz decresco ; decerno