Vigilia

Význam: noční stráž

Další latinský slovník

Fabulosus

bájný, vybájený, vymyšlený (LMALB) ; milující báje? (fabulosi Britones ; DZ)

Tantum ... quantum

tolik ... kolik

Resumo

opět vzít, znova se chopit, opět na sebe vzít ; opět se dát do čeho, znovu se dát do čeho ; obnovit

Defigo

vrážet, zarážet

Obsidibus de pecunia caveo

zaručit se rukojmími, že složí peníze

Inde

odkud (vztažně)