Ballistator

Význam: střelec, střelec z kuše ; zbrojnoš

Další latinský slovník

Specialis

(in speciali překládá WEH "especially")

Sepultura

pohřeb, pohřbívání

Foedo

zohavit, znetvořit, poskvrnit, potřísnit, zmrzačit, poskvrnit, zneuctít, znesvětit ; kazit, porušovat ; trýznit

Immolo

obětovat

Commitatus

[hrabství, viz comitatus]

Spero

doufat, mít naději ; čekat, očekávat ; obávat se, bát se (nějaké nepříjemné věci)