Ballistator

Význam: střelec, střelec z kuše ; zbrojnoš

Další latinský slovník

Vocabulum

název, pojmenování, jméno ; titul

Heremita

poustevník

Exaudio

přesně slyšet, vyslyšet, poslouchat

Radix montis

úpatí hory

Amplius

hojněji, více, víc, větší počet ; déle, více než ; napříště, do budoucna ; důkladněji, více důkazů (formule, kterou se odročovalo soudní řízení)

Nuntius

poselství, zpráva