Nonnumquam

Význam: někdy, leckdy

Další latinský slovník

Intellegens

znalec

Novum castrum n.

Nové Hrady ; Newcastle

Attingo

dotýkat se, sahat

Aliter nescit

(často v inkv. registru Fournier, např. 336, konec odst.)

Cotidianus

běžný, obvyklý

Ire contendere

zamířit