Malum punicum

Význam: granátové jablko

Další latinský slovník

Ascendo

vystoupit, vylézt

Cuneum facere

sestavit se v klín

Deprecator

prosebník, přímluvce

Imperfectus

nedodělaný, nedokončený

Karliun

Caerleon

Fovea

jáma