Ex quo

Význam: jakmile, když [zřejmě jen střv. latina]

Další latinský slovník

Tussia

Toskánsko ; běžněji v lat. Tuscia

Sacramentum

svátost, tajina ; peněžitá záruka skládaná při civilní při ; služební přísaha (voj.) ; přísaha

Ministerium

okrsek, obvod (na kterém vykonává nějaký úředník či pověřenec svou funkci) ; dvorec (oblast pod správou jednoho šafáře) ; okrsek, obvod (soubor statků, jejichž výnosy plynou do jednoho ?dvorce? ; MLLM angl. "household department", fr. "service")

Fratres predicatores

bratři kazatelé, dominikáni

Trebernaculum

bouda, stan, barák, stánek

Lignator

dřevorubec