Bona voluntate

Význam: dobrovolně, se souhlasem

Další latinský slovník

Subverto

podvracet

Palus

bažina, bahno

Mercenarius

námezdný, najatý ; podplacený ; (o věcech) koupený, zakoupený, zaplacený

Cadaver

mrtvola, mrtvé tělo, zdechlina, mršina ; mrcha (nadávka)

Procul dubio

beze vší pochybnosti, jistě, jednoznačně

Perferre

snést, dovolit