Impune

Význam: beztrestně

Další latinský slovník

Prehenso

uchopovat, chytat, zachycovat ; chytat se čeho ; objímat ; snažně prosit, ucházet se o přízeň ; kandidovat, ucházet se o úřad

Dubitatio

rozpakování

Reservo

nechat, uchovat

Merito

právem

Archidiaconus

arcijáhen

Conducere ad bonum finem

dovést k dobrému konci