Destituo

Význam: upouštět od něčeho

Další latinský slovník

Discretio

rozlučování ; rozeznávání, zkoušení ; opatrnost, obezřetnost, moudrost ; rozdíl

Ante conspectum + gen.

před kým, v přítomnosti koho

Sed

ale, avšak, však, nýbrž

Constantia

Kostnice

Crudens

(LMALB nic)

Fractio panis

lámání chleba