Extrema unctio f.

Význam: pomazání nemocných, poslední pomazání

Další latinský slovník

Ante

na (ante pectum RS 46 aj. je asi spíš na hrudi než před hrudí)

Per ordinem

po pořádku

Altitudo

hloubka

Dionysius

Denis

Adversa nocte

proti noci

Instar n.

stejný, stejná váha, tak těžký, tak velký, takový, rovnocenný ; rovnající se ; tak hojný, četný jako ; náhrada, podoba, obraz ; na způsob, po způsobu