Cathara

Význam: katarka

Další latinský slovník

Teneo cum + abl.

držet s kým

Coaequalis

vzájemně rovný

Ideo

proto (příčina i účel) ; takže (DZ, např. TDH 319:29)

Propere

spěšně, kvapně, nakvap, chvatně, honem ; rychle ; ihned

Er

(form. aer)

Cessatus

promeškaný, prozahálený, zameškaný