Cogo

Význam: shromažďovat, nutit

Další latinský slovník

Item

(adv.) též, rovněž, také, podobně, dále

Totidem

právě tolik, zrovna tolik

Scandalizo

pohoršit ; pokořit, ponížit, zahanbit ; svádět, pokoušet ; uvést ve zmatek

Calceamentum

střevíc, bota

Lavo

umývat, koupat