Cogo

Význam: shromažďovat, nutit

Další latinský slovník

Iter facere

pochodovat, táhnout

Pilus

manipul

Pari intervallo

ve stejné vzdálenosti

Armo

vyzbrojit, vypravit

Quandoque

někdy, jednou ; když, kdykoli (jen) ; poněvadž, ježto, jelikož

Olim

dříve (v některých kontextech vhodné, např. RS 58:15)