Cotidie

Význam: každodenně

Další latinský slovník

Quippe

vždyť, ovšem, neboť (uvádí samozřejmý důvod) ; ježto, neboť (vyznačuje důvodovou platnost vztažných vět ; ovšem (samostatná věta)

Cessatus

promeškaný, prozahálený, zameškaný

Consedo

usadit se

Illigo

upevnit

Stanislaus de Znoyma

Stanislav ze Znojma

Luminaria

osvětlení, osvětlování ; osvětlení, světla, svítilny ; svíce, svíčka ; hvězda