Adigo

Význam: přirážet, zatloukat, zarážet

Další latinský slovník

Gamba

(Pražák ani LMALB nic)

Matara

galská kopí

Terga vertere

dát se na útěk

Divido

oddělovat, dělit, odlučovat, odtrhávat ; odlišovat, rozlišovat, dělat rozdíl ; rozdělovat, rozlučovat, dělit ; rozdělovat, třídit ; rozvrhnout, uspořádat ; rozvrhnout látku (o slohu) ; trhat, rozrážet, tříštit ; rozdvojovat, rozštěpovat

Propheticus

prorocký ; starozákonní (tak výslovně MLLM)

Munus

dar