Moror

Význam: meškati, prodlévati, zdržovati se

Další latinský slovník

Paenito

(impers. paenitet me) (alcis rei) lituji, je mi líto, želím, mrzí mě, nelíbí se mi, nejsem spokojen ; stydím se ; (pers.) kát se ; litovat, želet

Perluo

koupat se

Benedico

požehnat ; zasvětit (kostel) ; vysvětit (na kněze) ; pomazat (na krále) ; modlit se ; adorovat ; dát sbohem

Exspuo

poplivat

Largior

štědře rozdávat

Quintadecimus

patnáctý