Moror

Význam: meškati, prodlévati, zdržovati se

Další latinský slovník

Blandimentum

lichocení, úlisný způsob ; vnadidlo, lahoda, půvab

Aestimatio

odhad

Prohibeo

odrážet, nepouštět

Remitto

poslat zpět

Insolenter

zpupně, bezostyšně

Pro eo quod

protože?