Destruo

Význam: strhnout, zbourat, zbořit, pobořit ; ničit, hubit, vyhubit ; podrýt, podkopat (přen.)

Další latinský slovník

Iuvenio

dosáhnout, nalézt, přicházet

Ad hoc

v této souvislosti (DZ pro RS 54:20 ; tatáž volba později ověřena ve WEH 341)

Praecaveo

být opatrný, vystříhat se

Sagitta

šíp, střela

Discrepo

nesouhlasit, nebýt v souzvuku, neshodovat se, nesrovnávat se, uchylovat se, různit se, lišit se ; nesouhlasit, různě znít

Cessare a divinis

dočasně zastavit vykonávání církevních obřadů